/
Όροι Χρήσης

όροι χρήσης

χρήση ιστοσελίδας & υλικού ιστοσελίδας

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο για εμπορική χρήση. Μπορείτε να αντιγράψετε υλικό σε περιορισμένες ποσότητες από αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων μας επικολλάται στο αντιγραμμένο υλικό. H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ανά πάσα στιγμή την άδειά σας να κάνετε προσωπικά αντίγραφα υλικού από αυτόν τον ιστότοπο.

πνευματική ιδιοκτησία

H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του ιστότοπου. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο όρο ή όρο στην παρούσα συμφωνία, η Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του ιστότοπου και όλου του υλικού από αυτόν τον ιστότοπο. H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. κατέχει τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και το εμπορικό φόρεμα (“Εμπορικά σήματα”) που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων. Η χρήση των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο απαγορεύεται αυστηρά.

αποποίηση ευθυνών

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και του υλικού από αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. προσπαθεί να παρέχει ακριβές και ενημερωμένο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, η Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την επικαιρότητα του υλικού που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ούτε η Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους της, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστότοπου φέρει ευθύνη για άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, έμμεσες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, αυτός ο ιστότοπος και το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως αυτή η δήλωση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε εσάς, στον υπολογιστή σας ή σε άλλη περιουσία σας, λόγω της πρόσβασής σας, της χρήσης ή της λήψης αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε υλικού παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

δικαιοδοσία

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε διαφωνία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ εσάς και της Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. και ότι ο κατάλληλη τόπος επίλυσης οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς είναι τα Χανιά Κρήτης.

σύνδεσμοι

H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο και δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας σε οποιονδήποτε ιστότοπο από αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Συνδέοντας σε έναν ιστότοπο ή επιτρέποντας έναν σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο, η H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. δεν υποστηρίζει τον χειριστή του ιστότοπου ή το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου.

H Terra Creta Α.Β.Ε.Ε. μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης.